top of page
man in theraphy.jpg

Brighter Life Center

VITALFELD diagnostika v Brighter Life Center

zdravé telo
IMG_0969.JPG

DIAGNOSTIKA VITALFELD je MERACÍ SYSTÉM ZALOŽENÝ NA FYZIKE.

S meracím prístrojom Vitalfeld Diagnostics sa vytvárajú ultraslabé elektrické impulzy, ktoré sa prenášajú do tela cez elektródy. Len za osem minút sa vykoná viac ako 200 miliónov jednotlivých meraní vo frekvenčnom rozsahu od jedného Hz do jednej miliardy Hz, ktoré potom slúžia ako základ pre analýzu.
Systém využíva na analýzu výlučne fyzikálne merateľné parametre. 

BLC-Logo.jpg

Hlavné výhody

1) celotelový skríning

2) rýchle fyzické meranie a okamžitá analýza údajov

3) prístupy k liečbe nejasných symptómov

4) zachytenie a popis zložitých energetických vzťahov

5) preventívna medicína prostredníctvom včasnej detekcie možných stresových faktorov

6) voľná manipulácia so zariadeniami prostredníctvom zdrojového personálu

bottom of page