top of page

Holistická diagnostika VITALFELD je MERACÍ SYSTÉM ZALOŽENÝ NA FYZIKE.

 

Všetky vyhlásenia o účinnosti technológie Vitalfeld sú založené na našich dlhoročných pozorovaniach, výskumoch, štúdiách, ako aj na skúsenostiach a správach terapeutov. V súčasnosti ich konvenčná medicína ešte neuznáva.

 

S meracím prístrojom Vitalfeld Diagnostics sú produkované ultraslabé elektrické impulzy a prenášané do tela cez elektródy. V priebehu iba ôsmich minút sa vykoná viac ako 200 miliónov jednotlivých meraní vo frekvenčnom rozsahu od jedného Hz do jednej miliardy Hz, ktoré potom slúžia ako základ pre analýzu.

Systém používa na analýzu výlučne fyzikálne merateľné parametre. Veľmi slabými elektrickými impulzmi sú príslušné meracie objekty v tele privádzané do oscilácie - kmitania. Spätná väzba na tieto podnety sa meria a vyhodnocuje pomocou špeciálnej metódy. Výsledky z priamej aplikácie sú overené najnovším základným výskumom a poučeniami získanými z miliónov meraní.

 

Celková diagnostika tak umožňuje ucelený obraz o energetických procesoch a prehľadný popis dôležitých regulačných procesov v organizme. Preto môže byť použitý ako presný, rýchly a nezávislý nástroj pre holistický prístup v medicíne.

 

Produkty sú vyvinuté vo Švajčiarsku podľa najnovších noriem a sú certifikované CE podľa zákona o zdravotníckych pomôckach.

Holistická diagnostika VITALFELD

SKU: 217537123517253
120,00 €Price
 • Rezervuj si termín v BRATISLAVE

  Rezervuj si termín v POPRADE

   

  HLAVNÉ VÝHODY

  1) celotelový skríning
  2) rýchle fyzické meranie a okamžitá analýza údajov
  3) nové prístupy k liečbe nejasných symptómov
  4) zachytenie a popis zložitých energetických vzťahov
  5) preventívna medicína prostredníctvom včasnej detekcie možných stresových faktorov
  6) voliteľná manipulácia so zariadeniami prostredníctvom vyškoleného personálu
 • 75 minút = 1 hodina a 15 minút;

   

bottom of page